top of page
Търсене
  • Снимка на автораMomchil Kolev

Ще дойде ли краят на вътре болничните инфекции в България и на Ковид-19?

Естествено, това е установено, сертифицирано, патентовано и потвърдено още през април 2020 г. при съдействието и спазване на най-строги изисквания на военни лаборатории и институти!

А, може ли да се регистрира наличие на SARS-CoV-2 (Ковид-19) в закрити помещения и да се унищожи на 100% при установяването му му?

Още преди половин година отбелязахме, че чрез Раманова спектроскопия може да се установи наличието на SARS-CoV-2 (Ковид-19) в закрити, та дори и болнични помещения.

Чрез регистрирани и разработени импулсни ултравиолетови устройства се инактивира на 100% коронавируса SARS-CoV-2 върху повърхности, за да не попадне в организма на лекуващи или пациенти.

Принципа на действие на тези устройства е, че в резултат на електрически разряд от няколко хиляди ампера при температури близки до 14500оК, получената плазма генерира мощна светлинна светкавица, подобна по спектрален състав на Слънцето. Устройството работи в режим на повтарящи се къси (10-4 с) светкавици с честота от няколко херца.

Механизмите на биоцидното действие се основават на многоканалния ефект на импулсното ултравиолетово лъчение с непрекъснат спектър върху всички жизненоважни структури на бактериална клетка и вирусите с преобладаващо увреждане на техния генетичен материал (ДНК, РНК) и биомембраните.

Непрекъснатото импулсно ултравиолетово лъчение инициира следните разрушителни процеси:

1. В генома:

- Образуване на тиминови димери при излагане на светлинни кванти в диапазона 233-299 nm с максимална ефективност в диапазона на 260 nm.

- Образуване на междумолекулни омрежвания, загуба на азотни бази (например разкъсване на тимина), фотолиза на двойни връзки, едно- и двуверижни прекъсвания при излагане на светлинни кванти, особено в диапазона на 200-290 nm.

Такова множествено (клъстерно) фотохимично увреждане води до унищожаване на ДНК молекулата.

2. В биомембраната

- Фотоокисляването на липиди в мембраната води до загуба на нейната бариерна функция, което се изразява във видими увреждания (нарушаване на целостта с последващо изтичане на цитоплазмата).

Синергизмът на горните деструктивни процеси във всички структури на микроорганизмите и вирусите води до пълното им унищожаване по повърхности с висока ефективност (99,9% - 100%) за минимален кратък период от време (от 30 s).

Когато се извършва процедурата не следва в помещенията да има хора, животни или хранителни продукти.

Същата апаратура унищожава и едни от най-проблемните и почти не подлежащи на лечение златисти стрептококи и стафилококи, както и други причинители на вътре болнични инфекции.

Но в България, тази тема не се коментира.

Опитахме се да установим контакт с лекари-специалисти по вътре болнични инфекции, но уви без резултат.

За съжаление, все още не е установен и разкрит начин или метод за унищожаване на бързо мутиращия SARS-CoV-2 (Ковид-19) в околната обкръжаваща ни среда.

Според създателят на real-time PCR, тестът не е разработен за регистрация на РНК-вируси, какъвто е SARS-CoV-2 (Ковид-19). PCR тестът дава неточност от 30% до 50% – според д-р Антония Първанова – бивш депутат и евродепутат, работела като експерт в Световната здравна организация. Според доц. Ангел Кунчев обаче, фалшивият отрицателен PCR тест е между 3 % и 5%.

В същият момент апаратурата, с която се регистрира SARS-CoV-2 (Ковид-19) на 100%, още при навлизането му в организма на пациента, е призната от СЗО като допълваща диагностична и лечебна, но защо ли липсва и е непозната на лекуващите в болничните и здравни заведения в България?

Остава единствено личната превенция, но не само 3-те Д и маските, което според нас е малко може би подвеждащо…

Национална пациентска организация „ИНФОЗДРАВЕ“

219 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page