top of page
Търсене
  • Снимка на автораMomchil Kolev

Човекът е най-съвършеното същество

Човек е най-съвършеното, най-финото, най-неопознатото от себе си същество, дарено от природата с невероятни и недостижими интелект и разум.

Надпис на Хеопсовата пирамида от преди 4600 години предупреждава: „Хората ще загинат от неумението си да използват силите на природата и от непознаване на истинския свят.”

В последните месеци, медицината ни не се чувства толкова комфортно, както до сега. Коронавирусът COVID-19 разкри някои проблеми, които съществуват в нея от столетия.

Ситуацията застави да се намесят държавната и изпълнителна власт, политиците, които бяха оставили здравеопазването на самотек освен, че го обезпечаваха финансово.

През първите шест месеца на изминалата 2019 г. публикувахме някои новости в медицината в блога – http://mastino.blog.bg/ и се оказа, че е посетен над 37000 пъти от различни хора.

За образованите хора и физиците е факт и чрез доказателства е установено, че „материята съществува поне в два основни вида: вещева форма (маса при покой) и полева (импулсна) форма“. Това се изучава още в средния курс на образованието ни.

Ако някои учени в България се занимаваха и с полевата форма на материята, включваща и паразитите (вируси, бактерии, гъбички, хелминти и др.) може би щяха да препоръчат и други начини за превенция в борбата с коронавирус COVID-19 и други начини за изграждане на антитела.

Много работещи в сферата на здравеопазването и други държавни и частни служители бяха в тази пандемия на първата линия, без да са защитени с необходимата екипировка и медикаментозна превенция (неизползвана и неприлагана в България), каквато съществува в алтернативната медицина, явяваща се част от настоящата медицина.

В медицината през последните няколко стотин години доминират и са се наложили две основни направления – ножът и химията. Области, които са коренно и принципно различни в подхода си към проблема за избавяне на организма на човека от страданието. Когато болката избухне в който и да е орган на човешкото тяло, лекарите се опитват да елиминират причината й чрез действието на препаратите, които предписват на пациентите си. Ако не помогнат медикаментите, скалпелът се пуска в действие и коригира материята. По принципа: изрязано и отстранено - и проблема е снет от раменете ти. Така постепенно се формира представа за човешкото тяло като продукт на конвейерна конструкция, където всеки детайл е един и същ (нямащо значение за съвместимост, генна и полова зависимост) и взаимозаменяем.

Много малко хора у нас се интересуват, а и не се преподава нито в средния общообразователен курс, нито дори във висшите медицински университети, а и лекуваните не знаят, не подозират от какво се състои и каква е структурата на човешкия организъм. Факт е, че огромна част от студентите по медицина не знаят, не изучават и не ползват тази информация, защото не им се преподава:

1. От колко клетки се състои организма на човек?

2. Как е устроен и как функционира организма ни?

3. Как клетките образуват тъкани?

4. Каква информация носи в себе си всяка клетка и организма ни като цяло?

5. Колко клетки умират и се раждат всяка секунда в организма ни?

6. Дали клетките в организма ни постоянно се рециклират или обновяват и в какъв период за всеки орган, тъкан и система? …

7. Колко повреди може да претърпи една клетка през целия си живот, както и за 24 часа?

8. Защо установените и доказаните факти в сферата на молекулярната биология не се изучават и използват от здравните кадри?

9. Има ли честота синхронизираща дейността на всички клетки в организма ни?

10. Изучава ли се и използва ли се в медицината тази честота ? и много други …

Това, не ни ли дава основания да се замислим в ефективността на диагностицирането и лечението, което ни се натрапва от столетия и до днес. Това ли е здравеопазването, което търсим и получаваме за това, че си плащаме ежемесечно като сме доверили най-ценното живота си в ръцете на служителите в сферата на здравеопазването.

Много хора вече подлагат на съмнение възприетите в ранните етапи на развитие на медицината като основополагащи следните постулати:

1. "Да не вреди";

2. "Необходимо е да се лекува пациента, а не болестта";

3. "По-лесно е да се предотврати, отколкото да се лекува“;

4. "Бъдещето принадлежи на превантивна медицина" и др.

Въпреки, че е абсолютно доказано, все още е трудно училите, преподаващи и прилагащи съвременната настояща медицина да разберат и приемат, че човешкото тяло има и в основата му е електромагнитното информационно поле. Те не желаят да възприемат и признаят, че електромагнитните колебания стимулират, контролират, управляват всички жизнени процеси в организма на човека …

Днес само системното проучване на различните медицински школи и интегрирането им в единна концепция ще ни позволят да се изработи правилния мироглед в областта на медицинското познание, което ще доведе до по-адекватна стратегическа позиция и разработване на правилни тактики и методологии за диагностика и лечение, позволяващи да се измени и статистическата картина на заболеваемостта като цяло.

Има ли бъдеще информационната медицина?

В настоящия момент много се говори за персонализираната медицина, генеричните лекарства и др., но какво е общото между тях.

Поради това една група от хора НПО „ИНФОЗДРАВЕ” решихме да направим достояние на обикновените и интересуващи се хора част от знанията си, защото една древно-азиатска поговорка гласи: „Обучението и познанието правят умният по природа още по-умен , а глупавият по природа – не толкова безнадежден.“

Отговорите на изложеното по-горе и започнатото отчасти в http://mastino.blog.bg/ вече ще може да проследявате и в https://www.info-health.org/ .

"Грижата за здравето е най-доброто лекарство"

53 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page