top of page

Защо са нужни пациентските организации?

 

Основната цел на пациентските организации е да защитават правата и законните интереси на гражданите, да извършват образователни, разяснителни, благотворителни и други дейности, да съдействат и участват при решаване на проблемите при лечението и профилактиката на болестите и възможното възстановяване на пациентите и техните семейства. 

Пациентските организации са общности, организирани от хора, които информират населението относно превенцията или страдащите от определена болест. Тяхно задължение е да образоват обществото с цел да се предотвратят определени заболявания. По правило пациентските организации се занимават и с подпомагане на гражданите и пациентите в сферата на здравеопазването, обучението им и решаването на много други въпроси, например защита на интересите им пред когото и да било, включително пред държавните и обществени органи и институции, в това число и пред съда. 

Появата на пациентски организации е следствие от факта, че медицинската практика излезе извън едноличния контрол на лекарите и държавата. У хората се появи желание за вземане на самостоятелни решения по отношение на здравето им и това започна да подкопава традиционния патерналистичен подход в медицината. 

По-рано бе прието да се счита, че лекарите са длъжни да управляват напълно процеса на лечение. В най-добрия случай личната инициатива на пациента се възприема като ненужен фактор и често като вреден, според някои лекари: – „Не ми пречете да Ви лекувам!“. С течение на времето отношенията между лекаря и пациента започнаха да се променят. Хората започнаха да се намесват в ежедневната медицинска практика. Те промениха медицината като вид дейност. 

Защо е толкова важно да се вслушвате и да вземате предвид мнението на пациентските групи? Достатъчна е и една причина: медицината трябва да работи в полза на гражданите и пациентите. Лекарят не може да гледа на заболяването и лечението отвътре с очите на пациента. Нормалната медицина не може да съществува, без да се говори с пациента, без да се вземат предвид ползите и комфорта за него. 

Пациентските организации участват в образоването и обучението на пациентите. Така се намалява тежестта за лекарите, създават се допълнителни институции, които поемат върху себе си част от медицинските функции. Тези организации отговарят на запитванията на пациентите по-гъвкаво от традиционните медицински заведения. В тази връзка те са от голяма полза и за гражданите, лекарите и пациентите. 

Сдруженията на пациентите защитават интересите на хората с определени бъдещи, настоящи и генетично унаследени заболявания. Пациентските организации повдигат шум около проблемите на пациентите, анализират конфликтните ситуации, наистина защитавайки правата на гражданите. Това е много важна функция, макар и не винаги приятна за лекарите и техните ръководители. 

Още една, не най-очевидната функция на пациентските организации е формирането на граждански и пациентски общности, разяснявайки им характеристиките на различните видове и групи заболявания. Претендирайки съществуването си, говорейки за своите проблеми, пациентите привличат вниманието на обществото към много и то съществени проблеми. Така се формира публичния диалог в сферата на здравеопазването. В процеса на диалога възниква обществената настройка и отношенията относно проблемите или нарушенията спрямо дадено заболяване. 

Пациентите трябва да участват в собственото си лечение, а лекарите трябва активно да ги насърчават да правят това. В идеалния случай лекарите трябва да знаят за съществуването на пациентските организации, които работят в даден град и регион според техния профил на патологията. Препращането на човек към такива организации може да се превърне в мощен ресурс за пациента, като го подкрепят и близките му в борбата с болестта му. 

                                                                     Екип "Инфо Здраве"

bottom of page