top of page

Нашите партньори

На тази страница можете да намерите информация относно официалните партньори на Инфо Здраве.

 

 

 

 

 

 

УНИХимКо Терм ООД - Публично-частното партньорство между Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас и компания ХимкоТерм ООД има за цел с общи усилия да създаде и предложи иновативен и изключително полезен продукт, особено актуален в наши дни.

​​​​​​​​​​​​​​

 

partnership.jpg
bottom of page