top of page

Хората са най важното за хората. Екипът на пациентската организация вярва и работи за повишаване на образованието, информацията и достъпа до всяка информация, която може да научи човек на това да бъде в добро здраве,

Ние работим от края на 20-ти век за това да намерим, да подготвим и да разпространим знание и опит за това как човек може да бъде здрав и пълноценен в личния и обществения живот. От друга страна вярваме в това да бъдем коректив на всяка държавна структура, която работи в сферата на здравеопазването и с непримиримост коментираме всички ежедневни проблеми между държавата и хората на темата "Здраве"

Цели на НПО „Инфо Здраве”

 • Предоставяне на исконното право на всеки един човек да притежава необходимата информация за поддържане и съхраняване на собственото му здравето; 

 • Водене на активен и осъзнат начин на живот, включително  и в зряла възраст; 

 • Създаване на стабилна основа за здраво общество –  на здрави деца, поколение и спомагане за здравната култура  и знания  на подрастващите; 

 • Адаптация на хората към съвременния начин на живот и околната среда и запознаване им с основните фактори влияещи върху човешкия организъм:
  - физически (електромагнитни, рентгенови и др. видове излъчвания, гравитационни състояния, температура на околната среда, космически лъчения и т.н,)
  - химически (всички вещества с които нашия организъм контактува на първо място чрез храната, въздуха и водата)
  - биологични (микроорганизми – вируси, гъбички и бактерии, растителни видове)
  - социални (материалната обезпеченост на всеки от нас, семейната среда, работната обстановка, политическата и социална обстановка) 

 • Необходимо осъзнаване на отговорността за своето здраве и благополучие – недопустимо е прехвърлянето  отговорността за нашето здраве върху държавата, правителството и здравеопазването; 

 • Отстраняване на причините и пълно възстановяване на организма от много неинфекциозни заболявания;

 • Управление на здравето в съответствие със законите на природата;

 • Приемственост по отношение на народните методи на лечение;

bottom of page